Onderzoek en praktische inzet: 3D-printer in de praktijk

 • 3d-printer
 • implementatie
 • stage-onderzoek
 • SW-bedrijf

Hoe kan MidZuid ervoor zorgen dat het gebruik van technologie, zoals een 3D-printer, wordt geïmplementeerd en geaccepteerd door medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt? Met deze veelomvattende vraag ging Tim Peeters, student HRM, het afgelopen halfjaar aan de slag. Samen met ICT-ondersteuner Raymon Smits namen ze de (net aangeschafte) 3D-printer onder de hoede en onderzochten ze hoe een SW-organisatie als MidZuid gebruik kan maken van een techniek als de 3D-printer.  

 Oplossingen

Raymon ging voornamelijk praktisch aan de slag met de printer. Hij verdiepte zich in de software en produceerde zo zijn eerste prints. De vragen van de werkvloer lieten niet lang op zich wachten. Een mal voor het op lengte afsnijden van rubbertjes, een groter handvat om meer kracht te kunnen zetten en een hulpmiddel om een lampje ergens in te slaan. Dit zijn enkele van de oplossingen die geprint zijn en ondertussen in gebruik genomen zijn of worden. Tim onderzocht vooral hoe de collega’s stonden tegenover het gebruik van technologie en hoe ze ondersteunt en gemotiveerd kunnen worden om het te implementeren in hun dagelijks werk.

 Onderzoek

Het onderzoek van Tim richtte zich meer op inclusieve technologie in het algemeen, waarbij de 3D-printer als meest recente technologie als voorbeeld gesteld werd. Uit het kwantitatief en kwalitatief onderzoek van Tim kwamen de volgende algemene aanbevelingen:

 • Communiceer waarom de verandering nodig is en wat de verandering inhoudt. Dit geldt voor zowel richting doelgroepmedewerkers als ondersteunend personeel. Benadruk ook dat de technologie geen vervanging van de arbeidskracht is;
 • Vorm een leidend team die als ambassadeurs fungeren en zorgen voor goede begeleiding  voor, tijdens en na de implementatie;
 • Leg de focus op 1 technologie per keer. Onderzoek welke (voor)oordelen er spelen en communiceer het doel van de technologie. Zorg voor een actieve verspreiding van informatie (bv trainingen, inloopmiddag etc). Communiceer de (snelle) resultaten
 • Geef de organisatie de ruimte om veranderingen door te voeren en te implementeren.

 Vervolg

Collega’s weten de weg naar Raymon te vinden voor het voorleggen van problemen die (eventueel) door de 3d-printer kunnen worden opgelost. De aanbevelingen van Tim worden in de praktijk gebracht. De komende tijd wordt door een nieuwe stagiair onderzocht of er ook mogelijkheden zijn om de 3d-printer in te zetten als onderdeel van ons aanbod aan werkgevers. 

Recente artikelen

Opening TINT West-Brabant

 • samenwerking
 • TINT

Op 3 oktober zetten de samenwerkingspartners hun handtekening onder het consortium TINT West-Brabant. We zijn dus officieel van start! Bekijk de video.

Lees meer

MidZuid inspireert deelnemers bij TINK Open Café

 • Beamerprojectie
 • Operator Support Systeem

TINK Open Café over de inzet van inclusieve technologie voor Mondzorgplus bij MidZuid. Beide partijen deelden hun inzichten en ervaringen. Lees het volledige verslag.

Lees meer
Medewerker MidZuid werkt met het Operator Support Systeem

Beroepenoriëntatie in West-Brabant met behulp van Virtual Reality

 • Beroepenoriéntatie
 • Virtual Reality

In de gehele arbeidsmarktregio kan men aan de slag met Virtual Reality voor beroepenoriëntatie. Zo krijgen mensen een goed beeld van werken in specifieke branche.

Lees meer
2 mannen testen de Virtual Reality bril

Dit is waarom inclusieve technologie werkt!

 • Mondzorgplus
 • Operator Support Systeem
 • Virtual Reality

Heb je wel eens van de term ‘inclusieve technologie’ gehoord? Het gaat hier om het geschikt(er) maken van werk voor mensen met een structurele afstand tot de arbeidsmarkt met behulp van technologie. Ook draagt het bij aan het ontwikkelen, aantrekken en behouden van talent. Lees hoe jij als werkgever aan de slag kan met inclusieve technologie.

Lees meer
Werknemer MidZuid vult koffer met OSS

Speaksee-pilot van start!

 • Inclusieve technologie
 • Speaksee

Op 16 november is de West-Brabantse Technohub van start gegaan met de pilot Speaksee. Speaksee is een vorm van inclusieve technologie, waarbij spraak wordt omgezet in tekst. Deze oplossing biedt (nieuwe) kansen op de arbeidsmarkt voor slechthorende en/of doven. Het aankomende half jaar testen verschillende West-Brabantse deelnemers van deze pilot het systeem in de werkomgeving.

Lees meer
Word TINT partner