Onderzoek en praktische inzet: 3D-printer in de praktijk

 • 3d-printer
 • implementatie
 • stage-onderzoek
 • SW-bedrijf

Hoe kan MidZuid ervoor zorgen dat het gebruik van technologie, zoals een 3D-printer, wordt geïmplementeerd en geaccepteerd door medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt? Met deze veelomvattende vraag ging Tim Peeters, student HRM, het afgelopen halfjaar aan de slag. Samen met ICT-ondersteuner Raymon Smits namen ze de (net aangeschafte) 3D-printer onder de hoede en onderzochten ze hoe een SW-organisatie als MidZuid gebruik kan maken van een techniek als de 3D-printer.  

 Oplossingen

Raymon ging voornamelijk praktisch aan de slag met de printer. Hij verdiepte zich in de software en produceerde zo zijn eerste prints. De vragen van de werkvloer lieten niet lang op zich wachten. Een mal voor het op lengte afsnijden van rubbertjes, een groter handvat om meer kracht te kunnen zetten en een hulpmiddel om een lampje ergens in te slaan. Dit zijn enkele van de oplossingen die geprint zijn en ondertussen in gebruik genomen zijn of worden. Tim onderzocht vooral hoe de collega’s stonden tegenover het gebruik van technologie en hoe ze ondersteunt en gemotiveerd kunnen worden om het te implementeren in hun dagelijks werk.

 Onderzoek

Het onderzoek van Tim richtte zich meer op inclusieve technologie in het algemeen, waarbij de 3D-printer als meest recente technologie als voorbeeld gesteld werd. Uit het kwantitatief en kwalitatief onderzoek van Tim kwamen de volgende algemene aanbevelingen:

 • Communiceer waarom de verandering nodig is en wat de verandering inhoudt. Dit geldt voor zowel richting doelgroepmedewerkers als ondersteunend personeel. Benadruk ook dat de technologie geen vervanging van de arbeidskracht is;
 • Vorm een leidend team die als ambassadeurs fungeren en zorgen voor goede begeleiding  voor, tijdens en na de implementatie;
 • Leg de focus op 1 technologie per keer. Onderzoek welke (voor)oordelen er spelen en communiceer het doel van de technologie. Zorg voor een actieve verspreiding van informatie (bv trainingen, inloopmiddag etc). Communiceer de (snelle) resultaten
 • Geef de organisatie de ruimte om veranderingen door te voeren en te implementeren.

 Vervolg

Collega’s weten de weg naar Raymon te vinden voor het voorleggen van problemen die (eventueel) door de 3d-printer kunnen worden opgelost. De aanbevelingen van Tim worden in de praktijk gebracht. De komende tijd wordt door een nieuwe stagiair onderzocht of er ook mogelijkheden zijn om de 3d-printer in te zetten als onderdeel van ons aanbod aan werkgevers. 

Recente artikelen

Onderzoek studenten naar implementatie exoskelet

 • Exoskelet
 • implementatie
 • onderzoek
 • productieomgeving
 • studenten

De afgelopen en komende maanden doen enkele studenten van de Avans Hogeschool onderzoek naar de implementatie van het exoskelet bij de productieafdeling van MidZuid. 30 mei vond er een creatieve sessie plaats, geleid door de studenten en bijgewoond door begeleidende medewerkers binnen de afdeling productie en afdeling communicatie.

Lees meer

Talenten benutten door buiten kaders te denken

 • 3d-printer

“Ik maak mallen en hulpstukjes die collega’s in de productieafdeling helpen om hun werk makkelijker doen. Ik ben erg goed in rekenen, wat ik hierbij perfect in kan zetten. Denk bijvoorbeeld aan het berekenen van precieze maten; ik heb geen rekenmachine nodig. En dat maakt boodschappen doen ook erg makkelijk,” lacht Dylan, medewerker bij MidZuid. “Oorspronkelijk heb ik MidZuid leren kennen via een vakantiebaantje in de ...

Lees meer

Start pilot exoskeletten

 • Exoskelet
 • groenvoorziening
 • Pilot

Je moet niet vreemd opkijken als je de komende weken in heel West-Brabant groenmedewerkers op straat met een exoskeletten ziet werken.

Lees meer
exoskeletten

Enquête: Draag bij aan onderzoek naar een inclusievere arbeidsmarkt!

In opdracht van TINT West-Brabant doet Roos Verploegh, student bij Avans Hogeschool, onderzoek naar de werkgeversmotivatie van werkgevers in West-Brabant m.b.t. inclusieve technologie: technologische oplossingen die ontworpen zijn om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te ondersteunen bij hun deelname aan de arbeidsmarkt.

Lees meer

Bezoek Raad van Advies Avans Hogeschool

Op 14 mei heeft MidZuid namens TINT bezoek ontvangen van de Raad van Advies van de HR opleiding van Avans Hogeschool uit Breda. De Raad van Advies bestaat uit verschillende HR praktijk-professionals die helpt om de kwaliteit van de opleiding continue te ontwikkelen.

Lees meer

Spannende testdag met exoskeletten bij Curio: Transformatie van de groene sector?

 • Exoskelet
 • Inclusieve technologie
 • innovatie
 • Pilot
 • samenwerking
 • testdag

TNO en TINT West-Brabant bundelden hun krachten en hebben 35 deelnemers  kennis laten maken met hoe deze exoskeletten hen of hun medewerkers bij verschillende werkzaamheden zouden kunnen ondersteunen.

Lees meer
Word TINT partner