Onderzoek en praktische inzet: 3D-printer in de praktijk

 • 3d-printer
 • implementatie
 • stage-onderzoek
 • SW-bedrijf

Hoe kan MidZuid ervoor zorgen dat het gebruik van technologie, zoals een 3D-printer, wordt geïmplementeerd en geaccepteerd door medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt? Met deze veelomvattende vraag ging Tim Peeters, student HRM, het afgelopen halfjaar aan de slag. Samen met ICT-ondersteuner Raymon Smits namen ze de (net aangeschafte) 3D-printer onder de hoede en onderzochten ze hoe een SW-organisatie als MidZuid gebruik kan maken van een techniek als de 3D-printer.  

 Oplossingen

Raymon ging voornamelijk praktisch aan de slag met de printer. Hij verdiepte zich in de software en produceerde zo zijn eerste prints. De vragen van de werkvloer lieten niet lang op zich wachten. Een mal voor het op lengte afsnijden van rubbertjes, een groter handvat om meer kracht te kunnen zetten en een hulpmiddel om een lampje ergens in te slaan. Dit zijn enkele van de oplossingen die geprint zijn en ondertussen in gebruik genomen zijn of worden. Tim onderzocht vooral hoe de collega’s stonden tegenover het gebruik van technologie en hoe ze ondersteunt en gemotiveerd kunnen worden om het te implementeren in hun dagelijks werk.

 Onderzoek

Het onderzoek van Tim richtte zich meer op inclusieve technologie in het algemeen, waarbij de 3D-printer als meest recente technologie als voorbeeld gesteld werd. Uit het kwantitatief en kwalitatief onderzoek van Tim kwamen de volgende algemene aanbevelingen:

 • Communiceer waarom de verandering nodig is en wat de verandering inhoudt. Dit geldt voor zowel richting doelgroepmedewerkers als ondersteunend personeel. Benadruk ook dat de technologie geen vervanging van de arbeidskracht is;
 • Vorm een leidend team die als ambassadeurs fungeren en zorgen voor goede begeleiding  voor, tijdens en na de implementatie;
 • Leg de focus op 1 technologie per keer. Onderzoek welke (voor)oordelen er spelen en communiceer het doel van de technologie. Zorg voor een actieve verspreiding van informatie (bv trainingen, inloopmiddag etc). Communiceer de (snelle) resultaten
 • Geef de organisatie de ruimte om veranderingen door te voeren en te implementeren.

 Vervolg

Collega’s weten de weg naar Raymon te vinden voor het voorleggen van problemen die (eventueel) door de 3d-printer kunnen worden opgelost. De aanbevelingen van Tim worden in de praktijk gebracht. De komende tijd wordt door een nieuwe stagiair onderzocht of er ook mogelijkheden zijn om de 3d-printer in te zetten als onderdeel van ons aanbod aan werkgevers. 

Recente artikelen

Spannende testdag met exoskeletten bij Curio: Transformatie van de groene sector?

 • Exoskelet
 • Inclusieve technologie
 • innovatie
 • Pilot
 • samenwerking
 • testdag

TNO en TINT West-Brabant bundelden hun krachten en hebben 35 deelnemers  kennis laten maken met hoe deze exoskeletten hen of hun medewerkers bij verschillende werkzaamheden zouden kunnen ondersteunen.

Lees meer

Pilot: Exoskeletten in de groenvoorziening

 • Exoskelet
 • groenvoorziening
 • Pilot

De komende zeven maanden onderzoekt de onafhankelijke not-for-profit onderzoeksorganisatie TNO in nauwe samenwerking met TINT West-Brabant hoe de inzet van exoskeletten kan helpen bij het reduceren van fysieke klachten bij werknemers  in de groenvoorziening. Het is algemeen bekend dat werknemers in fysiek veeleisende beroepen frequent geconfronteerd worden met gezondheidsproblemen, resulterend in verzuim of in sommige gevallen ...

Lees meer
Medewerker maakt gebruik van exoskelet bij het snoeien van een heg

Regio Deal West-Brabant: 15 miljoen euro beschikbaar voor verbeteren brede welvaart in regio

 • brede welvaart
 • innovatie
 • regiodeal

De Rijksoverheid investeert 15 miljoen euro voor projecten via de Regio Deal West-Brabant. Deze projecten versterken de brede welvaart van de regio. De focus ligt op de innovatieve, plantaardige kracht van de regio. Regio West-Brabant (RWB, samenwerkingsverband van zestien West-Brabantse gemeenten) diende de aanvraag in met partners uit het onderwijs, overheden en bedrijfsleven.

Lees meer

Onderzoek en praktische inzet: 3D-printer in de praktijk

 • 3d-printer
 • implementatie
 • stage-onderzoek
 • SW-bedrijf

Hoe kan MidZuid ervoor zorgen dat het gebruik van technologie, zoals een 3D-printer, wordt geïmplementeerd en geaccepteerd door medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt? Met deze veelomvattende vraag ging Tim Peeters, student HRM, het afgelopen halfjaar aan de slag.

Lees meer
Opening tint 3d printer

Jaaroverzicht 2023

 • Inclusieve technologie

Aan het begin van het nieuwe jaar kijken we nog even terug naar de successen van 2023 met een jaaroverzicht.

Lees meer
2023 in cijfers

MidZuid en Mondzorgplus bij EenVandaag

 • Mondzorgplus
 • Operator Support Systeem
 • Pilot

De pilot van MidZuid en MondzorgPlus rond de inzet van AR-technologie heeft aandacht gekregen in het tv-programma EenVandaag.

Lees meer
Word TINT partner