Pilot: Exoskeletten in de groenvoorziening

De komende zeven maanden onderzoekt de onafhankelijke not-for-profit onderzoeksorganisatie TNO in nauwe samenwerking met TINT West-Brabant hoe de inzet van exoskeletten kan helpen bij het reduceren van fysieke klachten bij werknemers  in de groenvoorziening.

 • Exoskelet
 • groenvoorziening
 • Pilot

De komende zeven maanden onderzoekt de onafhankelijke not-for-profit onderzoeksorganisatie TNO in nauwe samenwerking met TINT West-Brabant hoe de inzet van exoskeletten kan helpen bij het reduceren van fysieke klachten bij werknemers  in de groenvoorziening.

Het is algemeen bekend dat werknemers in fysiek veeleisende beroepen frequent geconfronteerd worden met gezondheidsproblemen, resulterend in verzuim of in sommige gevallen arbeidsongeschiktheid. Het gebruik van een exoskelet zou positief kunnen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de groenvoorziening. Een exoskelet is een uitwendig skelet die ondersteuning biedt aan het lichaam. Met verende materialen worden spiergroepen ondersteund. Afhankelijk van het type exoskelet kunnen specifieke lichaamsdelen zoals de rug, schouders of nek ondersteuning krijgen. Piekbelastingen op deze lichaamsdelen kunnen hierdoor verminderd worden, waardoor een exoskelet een preventieve rol kan spelen in het voorkomen van klachten in deze lichaamsregio’s.

Door de grote variatie aan taken en werkzaamheden, is de inzet van technologie in de groenvoorziening geen eenvoudige opgave. Of een exoskelet de lichamelijke belasting verlaagt en of een exoskelet geaccepteerd wordt, wordt namelijk bepaald door de werkinhoud, werkhoudingen en de werkomgeving.

Werk Breda, Vebego Groen en Donker Groen zijn de drie werkgevers die vanuit hun praktijk gaan helpen om de werksituaties en werkzaamheden in kaart te brengen. Onder leiding van TNO wordt getoetst en in de praktijk beproefd welke exoskeletten het beste aansluiten bij de behoeften. Avans Hogeschool ondersteunt het onderzoek met studenten gezondheidszorgtechnologie en het Werkgeversservicepunt West-Brabant (sectorteam groen) sluit aan om de mogelijkheden voor werkgevers goed te monitoren. De pilot start met een introductiedag bij Curio (bij de opleiding Groen & Dier) en de eerste ervaringen met de exoskeletten worden door de studenten van de groenopleiding gelijk getest in het werkveld.

Tijdens de pilot wordt samengewerkt met Health2Work.

Aan het eind van de pilot hopen we te kunnen concluderen of het gebruik van exoskeletten in de groensector problemen als fysieke belastbaarheid en vermoeidheid kan verminderen en voorkomen. De onderzoeksresultaten zullen worden gedeeld via de website van TINT West-Brabant.

Recente artikelen

Vertaaloplossing voor de voedselbank

 • samenwerking
 • vertaaltechnologie

Vanuit de voedselbank Altena kwam via Tim Dierckx, beleidsadviseur Samenleving bij de gemeente Altena, de vraag bij ons binnen: Kunnen wij helpen om de communicatie soepeler te laten verlopen tussen de vrijwilligers van de voedselbank en de klanten die de Nederlandse nog aan het leren zijn?

Lees meer

Onderzoek studenten naar implementatie exoskelet

 • Exoskelet
 • implementatie
 • onderzoek
 • productieomgeving
 • studenten

De afgelopen en komende maanden doen enkele studenten van de Avans Hogeschool onderzoek naar de implementatie van het exoskelet bij de productieafdeling van MidZuid. 30 mei vond er een creatieve sessie plaats, geleid door de studenten en bijgewoond door begeleidende medewerkers binnen de afdeling productie en afdeling communicatie.

Lees meer

Talenten benutten door buiten kaders te denken

 • 3d-printer

“Ik maak mallen en hulpstukjes die collega’s in de productieafdeling helpen om hun werk makkelijker doen. Ik ben erg goed in rekenen, wat ik hierbij perfect in kan zetten. Denk bijvoorbeeld aan het berekenen van precieze maten; ik heb geen rekenmachine nodig. En dat maakt boodschappen doen ook erg makkelijk,” lacht Dylan, medewerker bij MidZuid. “Oorspronkelijk heb ik MidZuid leren kennen via een vakantiebaantje in de ...

Lees meer

Start pilot exoskeletten

 • Exoskelet
 • groenvoorziening
 • Pilot

Je moet niet vreemd opkijken als je de komende weken in heel West-Brabant groenmedewerkers op straat met een exoskeletten ziet werken.

Lees meer
exoskeletten

Enquête: Draag bij aan onderzoek naar een inclusievere arbeidsmarkt!

In opdracht van TINT West-Brabant doet Roos Verploegh, student bij Avans Hogeschool, onderzoek naar de werkgeversmotivatie van werkgevers in West-Brabant m.b.t. inclusieve technologie: technologische oplossingen die ontworpen zijn om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te ondersteunen bij hun deelname aan de arbeidsmarkt.

Lees meer

Bezoek Raad van Advies Avans Hogeschool

Op 14 mei heeft MidZuid namens TINT bezoek ontvangen van de Raad van Advies van de HR opleiding van Avans Hogeschool uit Breda. De Raad van Advies bestaat uit verschillende HR praktijk-professionals die helpt om de kwaliteit van de opleiding continue te ontwikkelen.

Lees meer
Word TINT partner