Kansen op de arbeidsmarkt met behulp van technologie: Speaksee-pilot van start!

Op 16 november is de West-Brabantse Technohub van start gegaan met de pilot Speaksee. Speaksee is een vorm van inclusieve technologie, waarbij spraak wordt omgezet in tekst. Deze oplossing biedt (nieuwe) kansen op de arbeidsmarkt voor slechthorende en/of doven. Het aankomende half jaar testen verschillende West-Brabantse deelnemers van deze pilot het systeem in de werkomgeving.

 • Inclusieve technologie
 • Speaksee

Hoe werkt Speaksee?

Voor mensen die slechthorend of doof zijn is het vaak lastig om actief deel te nemen aan groepsgesprekken in de werkomgeving. Speaksee biedt hiervoor een oplossing: de Speaksee microfoons vangen de stemgeluiden in een (groeps)gesprek op en zetten deze om naar tekst. Ook wanneer er sprake is van (storend) achtergrondgeluid. De teksten worden in verschillende kleuren weergegeven, precies afgestemd op de wensen van de gebruiker. Bekijk in deze video hoe dat precies werkt.
Werkgeversadviseur Marleen licht toe: “Met behulp van deze technologie is het voor dove of slechthorende medewerkersmogelijk om beter deel te nemen in groepsgesprekken tijdens vergaderingen of ‘gewoon’ tijdens de lunch. Bovendien mogen deelnemers het systeem ook thuis gebruiken, bijvoorbeeld op een verjaardag. De verwachtingen van deze nieuwe technologie zijn dan ook hoog. We zijn trots dat West-Brabant deelneemt aan het onderzoek om te kijken of het daadwerkelijk werkt in de praktijk.”

Gevarieerde groep van deelnemers & werkgevers

De komende periode start een groep van deelnemers met de pilot bij uiteenlopende werkgevers in West-Brabant. Van schilder tot vrachtwagenchauffeur en van groenmedewerker tot WOZ-medewerker. Werkgeversadviseur Bert: “Zo toetsen we het systeem in verschillende soorten werkomgevingen. Dat levert ons hopelijk waardevolle inzichten op voor de toekomst.” Zowel de werkgever als de deelnemer neemt deel aan een onderzoek over de werkbaarheid van het systeem. Bovendien worden er (mogelijk) werkbezoeken gepland, waarbij het gebruik van de technologie geobserveerd wordt. De uitkomsten worden landelijk gedeeld met het Ministerie van SZW, UWV en het Athena Instituut van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Over de West-Brabantse Technohub

Met de SpeakSee-pilot is de West-Brabanste Technohub  (TINT West-Brabant) officieel van start gegaan. Deze hub is een initiatief van WSP West-Brabant en toegankelijk voor de gehele arbeidsmarktregio. Deze pilot wordt mede mogelijk gemaakt door de Coalitie van Technologie en Inclusie. Meer weten over de pilot? Of benieuwd naar andere vormen van inclusieve technologie? Neem contact op met Bert of Marleen via wsp@midzuid.nl.

 

Recente artikelen

Enquête: Draag bij aan onderzoek naar een inclusievere arbeidsmarkt!

In opdracht van TINT West-Brabant doet Roos Verploegh, student bij Avans Hogeschool, onderzoek naar de werkgeversmotivatie van werkgevers in West-Brabant m.b.t. inclusieve technologie: technologische oplossingen die ontworpen zijn om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te ondersteunen bij hun deelname aan de arbeidsmarkt.

Lees meer

Spannende testdag met exoskeletten bij Curio: Transformatie van de groene sector?

 • Exoskelet
 • Inclusieve technologie
 • innovatie
 • Pilot
 • samenwerking
 • testdag

TNO en TINT West-Brabant bundelden hun krachten en hebben 35 deelnemers  kennis laten maken met hoe deze exoskeletten hen of hun medewerkers bij verschillende werkzaamheden zouden kunnen ondersteunen.

Lees meer

Pilot: Exoskeletten in de groenvoorziening

 • Exoskelet
 • groenvoorziening
 • Pilot

De komende zeven maanden onderzoekt de onafhankelijke not-for-profit onderzoeksorganisatie TNO in nauwe samenwerking met TINT West-Brabant hoe de inzet van exoskeletten kan helpen bij het reduceren van fysieke klachten bij werknemers  in de groenvoorziening. Het is algemeen bekend dat werknemers in fysiek veeleisende beroepen frequent geconfronteerd worden met gezondheidsproblemen, resulterend in verzuim of in sommige gevallen ...

Lees meer
Medewerker maakt gebruik van exoskelet bij het snoeien van een heg

Regio Deal West-Brabant: 15 miljoen euro beschikbaar voor verbeteren brede welvaart in regio

 • brede welvaart
 • innovatie
 • regiodeal

De Rijksoverheid investeert 15 miljoen euro voor projecten via de Regio Deal West-Brabant. Deze projecten versterken de brede welvaart van de regio. De focus ligt op de innovatieve, plantaardige kracht van de regio. Regio West-Brabant (RWB, samenwerkingsverband van zestien West-Brabantse gemeenten) diende de aanvraag in met partners uit het onderwijs, overheden en bedrijfsleven.

Lees meer

Onderzoek en praktische inzet: 3D-printer in de praktijk

 • 3d-printer
 • implementatie
 • stage-onderzoek
 • SW-bedrijf

Hoe kan MidZuid ervoor zorgen dat het gebruik van technologie, zoals een 3D-printer, wordt geïmplementeerd en geaccepteerd door medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt? Met deze veelomvattende vraag ging Tim Peeters, student HRM, het afgelopen halfjaar aan de slag.

Lees meer
Opening tint 3d printer

Jaaroverzicht 2023

 • Inclusieve technologie

Aan het begin van het nieuwe jaar kijken we nog even terug naar de successen van 2023 met een jaaroverzicht.

Lees meer
2023 in cijfers
Word TINT partner