Succesvolle pilot slimme technologie vergroot werkgelegenheidskansen

Technologie maakt deelnemen aan het arbeidsproces voor veel meer mensen toegankelijk.

Voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt wordt het daardoor mogelijk om werk, dat voorheen alleen door geschoolde mensen kon worden uitgevoerd, ook uit te voeren.Dat is zowel belangrijk voor de maximale inzet van arbeidspotentieel, als het bevorderen van inclusiviteit. Een recente pilot heeft aangetoond dat technologie een transformerende rol kan spelen in het betrekken van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De resultaten van deze pilot bij MidZuid, MondzorgPlus, in samenwerking met TNO bieden een veelbelovende toekomst waarin technologie en inclusie hand in hand gaan.

Pilot

In samenwerking met TNO onderzochten MidZuid en MondzorgPlus de afgelopen maanden de mogelijkheid om het inpakken van tandartsmaterialen, een relatief eenvoudig werk met een zeer hoge precisie, te laten uitvoeren door medewerkers van MidZuid met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Er is gekeken hoe technologie de medewerkers van MidZuid kan ondersteunen om deze werkzaamheden uit te voeren. Met behulp van de ervaring van TNO is een OSS (Operator Support System) op basis van AR (Augmented Reality)-technologie ingezet.

De pilot is onderdeel van het programma Coalitie voor Technologie en Inclusie (technologievoorinclusie.nl) en is mede gefinancierd door UWV, partner in de CTI. Naast deze pilot lopen er nog 7 pilots waar de overkoepelende resultaten dit najaar worden gepubliceerd, door ZINZIZ en Ecorys. Het project is daarnaast mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant en de provincie Noord-Brabant.

Resultaten

Na een zorgvuldige evaluatie van de pilot zijn de volgende opmerkelijke resultaten naar voren gekomen:

  • Met inzet van het technologische hulpmiddel (in dit geval een beamer) kan 70% van de medewerkers werk verrichten waarvan ze op voorhand dachten dat dit niet zou lukken;
  • De werkzaamheden worden secuur en snel uitgevoerd en leveren kwalitatief hoogwaardige resultaten op. Daarnaast is er minder begeleidingstijd nodig;
  • Het werkgeluk en gevoel van eigenwaarde bij de medewerkers groeit significant. Ook geven ze aan energie over te hebben om naast hun werk activiteiten te ondernemen.
  • De technologie bevordert het werkgeluk van de medewerkers zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Het geeft een nieuwe dimensie aan de samenstelling van groepen collega’s.

Op dit moment werken medewerkers van MidZuid reeds bij MondzorgPlus zonder technologie. Binnenkort volgt de opschaling van de pilot en wordt deze technologie ook bij MondzorgPlus geplaatst, waarna nieuwe medewerkers via MidZuid bij MondzorgPlus komen te werken.

Meer informatie

Meer weten over de inzet van technologie om complex werk eenvoudig te maken? Of de AR-technologie in bedrijf zien? Neem contact op met MidZuid via Tint West-Brabant. Of wilt u graag in gesprek met MondzorgPlus om te horen naar de goede ervaringen die zij hebben naar aanleiding van deze pilot, neem dan contact op met info@mondzorplus.nl

Meer informatie en resultaten zijn te lezen op de website van TNO.

Download de factsheet ‘Inclusieve technologie: doorstromen naar waardevol werk‘ met de resultaten van de pilot.

 

 

 

 

Word TINT partner